Header Adresa

Dotazy


Zde máte k dispozici výběr dotazů, které jste nám zaslali. Jsou uveřejněny ty nejčastější a nejpotřebnější, abyste si Váš případný dotaz vyhledali a okamžitě znali odpověď. V případě, že takový dotaz není v nabídce, tak ho jednoduše vložíte a odpověď Vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v registraci.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze několik ukázek dotazů. Zároveň nemůže dotazy vložit. Některé dotazy zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

Prosíme, věnujte pozornost datu odpovědi na dotaz. Z důvodu novelizací příslušných právních norem nemusí být všechny odpovědi aktuální, ale slouží pouze k informativním účelům.

Pro zadání vlastního dotazu je potřebné se přihlásit nebo zaregistrovat. V pravém horním rohu se objeví odkaz: Vložit dotaz do E-Poradny.

 


 • Aprobace
 • Snížení úplaty za předškolní vzdělávání
 • Krácení stravného
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Školská rada v soukromé škole
 • Kvalifikační dohoda a pracovní poměr na dobu určitou
 • Odměna při pracovní neschopnosti
 • Zaúčtování "provaru a neprovařených příspěvků na stravování"
 • Opakování ročníku
 • Odborný výcvik
 • Informovaný souhlas
 • Nerovnoměrné rozvržení přímé pedagogické činnosti
 • Dva pracovní poměry a zápočet praxe
 • Učebnice s prošlou doložkou platnosti
 • Zvláštní příplatek asistenta pedagoga
 • Druhý cizí jazyk
 • Pracovní smlouva na dobu určitou
 • Docházka pedagogů
 • Počet žáků při akci mimo budovu školy
 • Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
 • Individuální vzdělávací plán – klasifikace
 • Výjimka z počtu strávníků
 • Výše neinvestičních nákladů a školného v MŠ
 • Předškolní vzdělávání v MŠ zřizované jinou obcí
 • Přechod dítěte z celodenní na polodenní docházku v MŠ
 • Zařazení ředitele školy do 13. platové třídy
 • Novela školského zákona
 • Sociální příplatek a osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání
 • Stravování v cizím subjektu
 • Pracovní poměr na dobu určitou
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.