Header Adresa

Dotazy


Zde máte k dispozici výběr dotazů, které jste nám zaslali. Jsou uveřejněny ty nejčastější a nejpotřebnější, abyste si Váš případný dotaz vyhledali a okamžitě znali odpověď. V případě, že takový dotaz není v nabídce, tak ho jednoduše vložíte a odpověď Vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v registraci.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze několik ukázek dotazů. Zároveň nemůže dotazy vložit. Některé dotazy zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

Prosíme, věnujte pozornost datu odpovědi na dotaz. Z důvodu novelizací příslušných právních norem nemusí být všechny odpovědi aktuální, ale slouží pouze k informativním účelům.

Pro zadání vlastního dotazu je potřebné se přihlásit nebo zaregistrovat. V pravém horním rohu se objeví odkaz: Vložit dotaz do E-Poradny.

 


 • Pracovní úraz
 • Návrat z rodičovské dovolené
 • Překrývání dětí ve školce
 • Maximální počet dětí ve třidě MŠ
 • Externí poradce z FKSP
 • Zvyšování kvalifikace
 • Platová třída
 • Krizový plán
 • Pracovní pomůcky
 • Návštěva lékaře
 • Souhlas zákonného zástupce s pořízením fotografií
 • Snížený stupeň z chování
 • Zástup za MD a RD
 • Stejný druh práce
 • Opakování ročníku
 • Vysvědčení
 • Přítomnost rodičů na hlasování
 • Úplata v MŠ
 • Přijetí dítěte do MŠ
 • Zotavovací akce
 • Školská rada
 • Snížená známka z chování
 • Zápis do 1. ročníku
 • Uzavření MŠ
 • Zvýšení úplaty ve školní družině
 • Zvýšení kvalifikace
 • Skartační lhůta
 • Spisová služba
 • Zařazení do platové třídy
 • Přednost při přijímání dětí do MŠ
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.