Header Adresa

Důležité informace


Zde naleznete přehled nejdůležitějších změn, které potřebujete k rychlé orientaci ve Vaší práci. Nejde o pouhý výčet právních změn, ale i o aplikaci právní normy do školní praxe.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze ukázky několika důležitých informací. Některé důležité informace zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

 

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další >

 • aTre GDPR
  stahuj
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL - 1. Jmenování a odvolávání ředitelů škol podle novely školského zákona (§ 166)
 • Standardy pro základní vzdělávání
 • Novela vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Poznatky ČŠI - konkurzy ředitelů 2012
 • Novelizace vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013, č.j.: ČŠIG-2085/12-G21
 • ČŠI: Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2012/2013, č.j.: ČŠIG-1894/12-G21
 • Novelizace vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Novelizace vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 14. Konec výkonu práce na pracovním místě ředitele
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 13. Co opravdu zajímá zástupce zřizovatele v konkurzní komisi (na základě zkušeností z již proběhlých konkurzů)
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 12e. Novely právních předpisů (informace, výklady, rozvojové programy MŠMT, …)
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 12d. Novely právních předpisů (připravovaná novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících)
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 12c. Novely právních předpisů (Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 12b. Novely právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce)
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 12a. Novely právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) II
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 12a. Novely právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) I
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 5c. Vývojové tendence
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 11. Základní orientace v právních předpisech a právních normách
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 10. Odpovědnost ředitele školy
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 9. Dokumentace školy
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 8. Předání a převzetí zařízení při změně ředitele školy
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 7. Financování v oblasti školství
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 6. Majetek a škola
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL – 5b. Vize školy - příklady
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL - 5. Koncepce školy při konkurzech na ředitele
 • Příloha - Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012 č.j.: ČŠIG-1554/11-G2
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL - 4. Kdo je zřizovatel školy
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.