Header Adresa

E-Poradna - Dotazy

Zde máte k dispozici výběr dotazů, které jste nám zaslali. Budou uveřejněny ty nejčastější a nejpotřebnější, abyste si Váš případný dotaz vyhledali a okamžitě znali odpověď. V případě, že takový dotaz není v nabídce, tak ho jednoduše vložíte a odpověď Vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v registraci.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze několik ukázek dotazů. Zároveň nemůže dotazy vložit. Některé dotazy zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

Prosíme, věnujte pozornost datu odpovědi na dotaz. Z důvodu novelizací příslušných právních norem nemusí být všechny odpovědi aktuální, ale slouží pouze k informativním účelům.

Pozor! Pro zadání vlastního dotazu je potřebné se přihlásit nebo zaregistrovat. V pravém horním rohu se objeví odkaz: Vložit dotaz do E-Poradny

 


 • Odpovědnost za úraz při plavání
 • Podání informace
 • Evidence pracovní doby
 • Přezkoušení
 • Asistent pedagoga financován z daru
 • Uplatnění nekvalifikovaného zaměstnance
 • Zbytková dovolená
 • Zařazení do platového stupně
 • Praxe v MŠ
 • Vyvěšování státní vlajky
 • Školní pomůcky
 • Ukončení předškolního vzdělávání
 • Studium v pracovní době
 • Důležité osobní překážky v práci
 • Oprava maturity
 • Postup po povodni
 • Příplatek za přespočetné hodiny
 • Kapacita školní družiny a kritéria pro přijetí
 • Oběd mimo MŠ
 • Komisionální zkouška
 • Pracovní smlouva na dobu určitou
 • Zápisové lístky pro děti z 5. a 7. ročníků
 • Povolení domácího vzdělávání
 • Přijímání žáka do praktické školy
 • Pracovnělékařské prohlídky
 • Preventivní prohlídky
 • Mimořádná odměna ředitele školy
 • Proplacení servisu lyží
 • FKSP
 • Náklady na cestovní náhrady
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.