Header Adresa

Dotazy


Zde máte k dispozici výběr dotazů, které jste nám zaslali. Jsou uveřejněny ty nejčastější a nejpotřebnější, abyste si Váš případný dotaz vyhledali a okamžitě znali odpověď. V případě, že takový dotaz není v nabídce, tak ho jednoduše vložíte a odpověď Vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v registraci.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze několik ukázek dotazů. Zároveň nemůže dotazy vložit. Některé dotazy zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

Prosíme, věnujte pozornost datu odpovědi na dotaz. Z důvodu novelizací příslušných právních norem nemusí být všechny odpovědi aktuální, ale slouží pouze k informativním účelům.

Pro zadání vlastního dotazu je potřebné se přihlásit nebo zaregistrovat. V pravém horním rohu se objeví odkaz: Vložit dotaz do E-Poradny.

 


 • Škola a zřizovatel
 • Samostudium
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Výjimka z nejnižšího počtu žáků
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ
 • Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
 • Spojení tříd
 • Označování budovy školy
 • Prázdninový provoz v MŠ
 • Elektronický podpis
 • Snížení pracovního úvazku
 • Školní úraz
 • Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
 • Účetní určená zřizovatelem
 • Platové výměry
 • Poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu
 • Návrat do práce po rodičovské dovolené
 • Vnitřní platový předpis a platové výměry
 • Počet lékárniček
 • Výjimka z nejvyššího počtu dětí
 • Konkurzy pro ředitele
 • Fond odměn
 • Řády odborných učeben
 • Čerpání a krácení dovolené
 • Člen školské rady
 • Archivace dokumentů v MŠ
 • Povinná školní docházka - plnění formou individuální výuky v zahraničí
 • Vrácení neprávem vyplacených částek
 • Neinvestiční náklady
 • Tiskopisy vysvědčení
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.