Header Adresa

Dotazy


Zde máte k dispozici výběr dotazů, které jste nám zaslali. Jsou uveřejněny ty nejčastější a nejpotřebnější, abyste si Váš případný dotaz vyhledali a okamžitě znali odpověď. V případě, že takový dotaz není v nabídce, tak ho jednoduše vložíte a odpověď Vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v registraci.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze několik ukázek dotazů. Zároveň nemůže dotazy vložit. Některé dotazy zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

Prosíme, věnujte pozornost datu odpovědi na dotaz. Z důvodu novelizací příslušných právních norem nemusí být všechny odpovědi aktuální, ale slouží pouze k informativním účelům.

Pro zadání vlastního dotazu je potřebné se přihlásit nebo zaregistrovat. V pravém horním rohu se objeví odkaz: Vložit dotaz do E-Poradny.

 


 • Přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ
 • Razítko školy - užívání
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Délka polední přestávky
 • Zařazení do platové třídy
 • Odpovědnost za dítě
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Zvláštní způsob určení platového tarifu
 • Čerpání samostudia
 • 10. platová třída
 • Vlastní hodnocení školy
 • Dokumentace školy
 • Zdravotník
 • Odklad povinné školní docházky
 • Doplňková činnost
 • Pružné rozvržení pracovní doby
 • Odpočet roků
 • FKSP - příspěvek na stravování
 • Přítomnost na pracovišti před vyučováním
 • Přesčasové hodiny
 • Katalog prací
 • Plnění povinné školní docházky v zahraničí - vysvědčení
 • Počet vyučovacích hodin
 • Studijní volno
 • Zápočet praxe
 • Výjimka z nejnižšího počtu žáků
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dovolená a zkrácený úvazek
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Rozhodnutí o (ne)přijetí dítěte do MŠ
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.