Header Adresa

Dotazy


Zde máte k dispozici výběr dotazů, které jste nám zaslali. Jsou uveřejněny ty nejčastější a nejpotřebnější, abyste si Váš případný dotaz vyhledali a okamžitě znali odpověď. V případě, že takový dotaz není v nabídce, tak ho jednoduše vložíte a odpověď Vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v registraci.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze několik ukázek dotazů. Zároveň nemůže dotazy vložit. Některé dotazy zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

Prosíme, věnujte pozornost datu odpovědi na dotaz. Z důvodu novelizací příslušných právních norem nemusí být všechny odpovědi aktuální, ale slouží pouze k informativním účelům.

Pro zadání vlastního dotazu je potřebné se přihlásit nebo zaregistrovat. V pravém horním rohu se objeví odkaz: Vložit dotaz do E-Poradny.

 


 • Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
 • Proplácení jízdného
 • Škola v přírodě - dohoda o pracovní činnosti
 • Výkaz o MŠ - děti s celodenním vzděláváním
 • Inspekční činnost ČŠI
 • Celodenní provoz MŠ
 • Počet strávníků
 • Konzultace s ošetřujícím lékařem dítěte
 • Školská rada
 • Přímá pedagogická činnost - oddělení školní družiny
 • Pracovní poměr na dobu (ne)určitou
 • Výpověď a ochranná doba
 • Návrat z rodičovské dovolené
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků – ONIV
 • Přímá vyučovací povinnost
 • Příspěvek na penzijní pojištění
 • Dohled nad žáky
 • 13. platová třída
 • Zaměstnávání občanů EU
 • Zvýšení kvalifikace - studium výchovného poradenství
 • Jmenování zástupce ředitele školy
 • Dohled nad dětmi
 • Výpověď pro nadbytečnost
 • Lyžařský výcvik - práce v sobotu a neděli
 • Kalkulace nákladů ve školní jídelně
 • Žák se zdravotním postižením
 • Zařízení a povrch dětského hřiště
 • Pracovní doba pedagogických pracovníků
 • Příplatek za vedení
 • Odpočet let praxe
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.