Header Adresa

Dotazy


Zde máte k dispozici výběr dotazů, které jste nám zaslali. Jsou uveřejněny ty nejčastější a nejpotřebnější, abyste si Váš případný dotaz vyhledali a okamžitě znali odpověď. V případě, že takový dotaz není v nabídce, tak ho jednoduše vložíte a odpověď Vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v registraci.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze několik ukázek dotazů. Zároveň nemůže dotazy vložit. Některé dotazy zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

Prosíme, věnujte pozornost datu odpovědi na dotaz. Z důvodu novelizací příslušných právních norem nemusí být všechny odpovědi aktuální, ale slouží pouze k informativním účelům.

Pro zadání vlastního dotazu je potřebné se přihlásit nebo zaregistrovat. V pravém horním rohu se objeví odkaz: Vložit dotaz do E-Poradny.

 


 • Sociální výpomoc z FKSP
 • Střet zájmů a podávání oznámení
 • Zvýšení kvalifikace
 • Plat za práci přesčas u vedoucích pracovníků
 • Odměna k životnímu jubileu
 • Termín výplaty
 • Přípravný stupeň speciální školy - RVP
 • Evidence fondu učebnic
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ
 • FKSP a rodinní příslušníci
 • Učitel mateřské školy
 • Krajská hygienická stanice - kontrola
 • Záchytná třída
 • Bezpečnost žáků
 • Odpovědnost zaměstnance za škodu
 • Dohled nad žáky
 • Školní klub
 • Nepovinný předmět - zrušení
 • Volitelný předmět
 • Odpovědnost za škodu
 • Výpověď
 • Odborná kvalifikace pedagogického pracovníka
 • Záznam o úrazu
 • Školní úraz - pojištění
 • Zdravotní stav zaměstnance
 • Školení pracovníků školní jídelny
 • Dar z FKSP
 • Dovolená ve svátek
 • Pracovní poměr pro cizince
 • Přijetí k základnímu vzdělávání ve dvou ZŠ
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.