Header Adresa

E-Poradna - Dotazy

Zde máte k dispozici výběr dotazů, které jste nám zaslali. Budou uveřejněny ty nejčastější a nejpotřebnější, abyste si Váš případný dotaz vyhledali a okamžitě znali odpověď. V případě, že takový dotaz není v nabídce, tak ho jednoduše vložíte a odpověď Vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v registraci.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze několik ukázek dotazů. Zároveň nemůže dotazy vložit. Některé dotazy zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

Prosíme, věnujte pozornost datu odpovědi na dotaz. Z důvodu novelizací příslušných právních norem nemusí být všechny odpovědi aktuální, ale slouží pouze k informativním účelům.

Pozor! Pro zadání vlastního dotazu je potřebné se přihlásit nebo zaregistrovat. V pravém horním rohu se objeví odkaz: Vložit dotaz do E-Poradny

 


 • Výpověď pro nadbytečnost
 • Individuální vzdělávání
 • Podrozvahová evidence
 • Snížení úvazku
 • Použití prostředků školy
 • Klub rodičů
 • Lyžařský výcvik
 • Zastupování ředitele školy
 • Odklad povinné školní docházky
 • Povinnost odebírat oběd
 • Dvě pracovní smlouvy
 • Pracovní doba učitelky ZŠ
 • Zápisový lístek
 • Zájmové kroužky
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Evidence úrazů
 • Chemikálie pro školní laboratoř
 • Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
 • Doklady o vozidle použitého pro služební cestu
 • Příspěvek na závodní stravování
 • Příplatek za rozdělenou směnu
 • Tělocvičné nářadí
 • Přímá vyučovací činnost
 • Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
 • Třídní výkazy
 • Převedení prostředků z FKSP do dalšího roku
 • Platový výměr
 • Metodik prevence sociálně patologických jevů
 • Čerpání z FKSP - stravování
 • Dvě pracovní smlouvy
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.