Header Adresa

Dotazy


Zde máte k dispozici výběr dotazů, které jste nám zaslali. Jsou uveřejněny ty nejčastější a nejpotřebnější, abyste si Váš případný dotaz vyhledali a okamžitě znali odpověď. V případě, že takový dotaz není v nabídce, tak ho jednoduše vložíte a odpověď Vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v registraci.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze několik ukázek dotazů. Zároveň nemůže dotazy vložit. Některé dotazy zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

Prosíme, věnujte pozornost datu odpovědi na dotaz. Z důvodu novelizací příslušných právních norem nemusí být všechny odpovědi aktuální, ale slouží pouze k informativním účelům.

Pro zadání vlastního dotazu je potřebné se přihlásit nebo zaregistrovat. V pravém horním rohu se objeví odkaz: Vložit dotaz do E-Poradny.

 


 • Získání základního vzdělání
 • Lyžařský výcvik - kvalifikace instruktorů
 • Suplování - kratší pracovní doba
 • Čerpání FKSP - 2 pracovní poměry
 • Plnění povinné školní docházky v zahraničí
 • Zvyšování kvalifikace a kvalifikační dohoda
 • Ředitel školy a funkce v radě obce
 • Čerpání z FKSP - skončení pracovního poměru
 • Zánik odborové organizace
 • Kvalifikační studium pro ředitele škol
 • Funkce ředitele školy
 • Výpověď z pracovního poměru - zdravotní stav
 • Vychovatelka školní družiny
 • Nadúvazková a přesčasová hodina
 • Výuka náboženství
 • Novela zákona o pedagogických pracovnících
 • Vysokoškolský diplom v latině
 • Suplovaná hodina
 • Zařazení do platové třídy - knihovník
 • Zařazení do platové třídy - vedoucí ŠJ, kuchařka
 • Použití soukromého vozidla se souhlasem zaměstnavatele
 • Přerušení provozu MŠ
 • Podávání léků
 • Školní stravování
 • Zájmové kroužky - vysvědčení
 • Pracovní poměr na dobu určitou - důchodci
 • Pracovní doba pedagogických pracovníků
 • Neslučitelnost funkcí
 • Zřizovatel a pracovní smlouvy zaměstnanců školy
 • Inventurní nález
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.