Header Adresa

Dotazy


Zde máte k dispozici výběr dotazů, které jste nám zaslali. Jsou uveřejněny ty nejčastější a nejpotřebnější, abyste si Váš případný dotaz vyhledali a okamžitě znali odpověď. V případě, že takový dotaz není v nabídce, tak ho jednoduše vložíte a odpověď Vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v registraci.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze několik ukázek dotazů. Zároveň nemůže dotazy vložit. Některé dotazy zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

Prosíme, věnujte pozornost datu odpovědi na dotaz. Z důvodu novelizací příslušných právních norem nemusí být všechny odpovědi aktuální, ale slouží pouze k informativním účelům.

Pro zadání vlastního dotazu je potřebné se přihlásit nebo zaregistrovat. V pravém horním rohu se objeví odkaz: Vložit dotaz do E-Poradny.

 


 • Přímá pedagogická činnost - ředitel školy
 • Cenová kalkulace oběda
 • Závodní preventivní prohlídka
 • Interní audit
 • Vedoucí učitelka v MŠ
 • Likvidace odpadu
 • Doplňková činnost a kontrola
 • Tělesná výchova
 • Příspěvková organizace
 • Příplatek za vedení
 • Zasílání záznamu o úrazu
 • Příplatek za rozdělenou směnu
 • Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
 • Zvláštní způsob určení platového tarifu
 • Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole
 • Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné
 • Odškodnění pracovního úrazu
 • Výpočet výše úplaty za předškolní vzdělávání
 • Výpočet výše úplaty za předškolní vzdělávání
 • Ukončení předškolního vzdělávání
 • "Držení místa v MŠ"
 • Volitelný předmět
 • Ukončení základního vzdělávání
 • (Ne)hodnocení žáka
 • Odvolání ředitele školy
 • Uvolnění z výuky, nehodnocení
 • Tiskopisy ve škole
 • Dohled nad dětmi
 • Zástupce ředitele - přímá pedagogická činnost a zkrácený úvazek
 • Příplatek za vedení
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.