Header Adresa

Dotazy


Zde máte k dispozici výběr dotazů, které jste nám zaslali. Jsou uveřejněny ty nejčastější a nejpotřebnější, abyste si Váš případný dotaz vyhledali a okamžitě znali odpověď. V případě, že takový dotaz není v nabídce, tak ho jednoduše vložíte a odpověď Vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v registraci.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze několik ukázek dotazů. Zároveň nemůže dotazy vložit. Některé dotazy zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

Prosíme, věnujte pozornost datu odpovědi na dotaz. Z důvodu novelizací příslušných právních norem nemusí být všechny odpovědi aktuální, ale slouží pouze k informativním účelům.

Pro zadání vlastního dotazu je potřebné se přihlásit nebo zaregistrovat. V pravém horním rohu se objeví odkaz: Vložit dotaz do E-Poradny.

 


 • Výroční zpráva + Vlastní hodnocení školy
 • Plnění povinné školní docházky v zahraničí
 • Nejmenování ředitele školy
 • Vyzvedávání dítěte z MŠ sourozencem
 • Pravomoci kontroly školské rady
 • Délka pobytu dětí v MŠ
 • Odborná kvalifikace učitele ZŠ a SŠ
 • Písemná dohoda o docházce dítěte do MŠ
 • Revize vybavení dětského hřiště
 • Kompetence školské rady
 • Výstupní hodnocení
 • Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ
 • Konkurz na ředitele školy
 • Příplatek za práci přesčas
 • Příplatek za přespočetné hodiny
 • Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ
 • Odborný lékař
 • Stanovení úvazku učitelek v MŠ
 • Volno k samostudiu
 • Odklad povinné školní docházky – podmínky
 • Podmínka osobní celodenní péče a nárok na rodičovský příspěvek
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Novelizace NV č. 564/2006 Sb. a odpočet let praxe
 • Výše stravného na odloučených pracovištích
 • Překážka v práci na straně zaměstnavatele
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Provoz MŠ o prázdninách
 • Povinnost obce vůči předškolákovi
 • Nárok na rodičovský příspěvek
 • Tematické plány učiva
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.