Header Adresa

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu


Nařízení vlády č. 110/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů 

Účinnost 1. 9. 2024

Datum přidání: 2024-05-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.