Header Adresa

Platforma Vzdělávání v datech nabízí přehledné vizualizace


Již více než dva roky zpřístupňuje Česká školní inspekce prostřednictvím platformy www.vzdelavanivdatech.cz vybrané relevantní informace o vzdělávání v České republice vycházející z různých typů národních i mezinárodních hodnoticích aktivit a také ze souboru kvantitativních dat ukazujících důležité parametry regionálního školství. 

„Platforma Vzdělávání v datech nabízí nejen velké množství jevů zobrazených v mapách na úrovni kraje či okresu, ale také různé doprovodné analýzy a komentáře, které se rozdílné hodnoty napříč územím pokoušejí vysvětlit,“ přibližuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Uživatel a čtenář si z široké nabídky filtrů zvolí, zda jej zajímají mateřské školy, základní školy, střední školy nebo třeba základní umělecké školy a podle svých preferencí si pak vybere příslušné ukazatele, které mu systém po potvrzení zvolených filtrů vizualizuje v mapách. „V nabídce jsou například informace o organizačních či personálních podmínkách škol, kvalitativní informace reflektující různé aspekty průběhu vzdělávacího procesu nebo zjištění týkající se pedagogického sboru,“ doplňuje ústřední školní inspektor Zatloukal a dodává, že systém nabízí velký rozsah podrobnějších ukazatelů, z nichž si uživatel libovolně vybírá a data a zjištění si průběžně prohlíží právě v přehledných a komentovaných vizualizacích. 

Datum přidání: 2024-03-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.