Header Adresa

Fond kulturních a sociálních potřeb ve školách v roce 2024


Na základě novely zákona č. 250/2004 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsme zpracovali informace a doporučení k FKSP v roce 2024. 

Obsah
Snížení objemu finančních prostředků 
Povinnost použít finanční prostředky na produkty spoření na stáří zaměstnanců 
Které produkty můžete podpořit z FKSP 
Další zdroje finančních prostředků FKSP 
Pravidla pro čerpání finančních prostředků 
Analytické účty FKSP v roce 2024 
Některé skutečnosti jsou osvobozeny od daně z příjmu 
Zaměstnanci, kteří nemají, nechtějí mít produkty spoření na stáří

Datum přidání: 2023-12-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.