Header Adresa

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků


V souvislosti s novelou zákona o pedagogických pracovnících byla novelizována i vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Datum přidání: 2023-09-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.