Header Adresa

Zákon č. 183/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů


Zákon č. 183/2023 Sb., kterým se mění: 
- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Datum přidání: 2023-06-26

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.