Header Adresa

Novela vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení


S účinností od 1. ledna 2023 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novelizovalo vyhlášku č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem novelizace vyhlášky je zajištění nezbytných validních informací pro potřeby financování a dále pro potřeby statistiky a průběžného monitorování implementace a vývoje navrhovaných změn v oblasti vzdělávání. Následující informace jsou určeny všem školám.

Datum přidání: 2022-12-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.