Header Adresa

Metodické poznámky k zajištění ukrajinského asistenta pedagoga od září 2022


Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako podpora MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoří k možnosti zajištění ukrajinského asistenta pedagoga. Finanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, a to pouze formou pracovního poměru. Níže naleznete hlavní body k dané problematice, celý text z věstníku MŠMT.

Datum přidání: 2022-09-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.