Header Adresa

Nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima


Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu: 

§ 1 
Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 4 250 Kč. 

§ 2 
(1) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 910 Kč. 
(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně 
a) 3 530 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, 
b) 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, 
c) 2 670 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku, 
d) 2 170 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku. 

§ 3 
Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 740 Kč. 

§ 4 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

Datum přidání: 2022-04-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.