Header Adresa

Povinná školní docházka

Dotaz:

Prosím o odpověď na otázku, zda je možno ukončit základní vzdělání žákovi, který absolvuje ZŠ v režimu jiného způsobu vzdělávání, § 40 šk. zákona, po devíti letech plnění povinné školní docházky, když běžně žáci základní školy speciální absolvují deset let?
Odpověď:

Žák splní povinnou školní docházku tím, že absolvuje devět let povinné školní docházky.
Potom mohou pro žáka nastat situace:
- úspěšně dokončil 9. ročník, tedy splnil povinnou školní docházku a zároveň získal vzdělání poskytované základní školou,
- neúspěšně dokončil 9. ročník nebo je v nižším ročníku (opakoval ročník), potom splní povinnou školní docházku, ale nezíská vzdělání poskytované základní školou. V tom případě může požádat ředitele školy o možnost úspěšného dokončení 9. ročníku, aby tak vzdělání poskytované základní školou získal. Bude tedy chodit 10. rokem do základní školy (§ 55 odst. 1 školského zákona).

10 let povinné školní docházky mají žáci podle § 46 odst. 3 školského zákona:
Základní vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může s předchozím souhlasem ministerstva trvat deset ročníků; první stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem a druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem.

Závěr: Pokud má žák vzdělávací program rozložen do 10 ročníků a ukončí-li vzdělávání po 9. ročníku, potom splnil devítiletou povinnou školní docházku, ale nezískal vzdělání pro žáky se zdravotním postižením.
Právní předpis:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Materiály aTre:

Rukověť MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ (Program)


Datum odpovědi 20. 1. 2011
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.