Header Adresa

Odklad povinné školní docházky

Dotaz:

Můžeme s žákem, který má letos 8 let, sepsat na žádost rodičů dodatečný odklad školní docházky?
Odpověď:

Ano, neboť v případě dodatečného odkladu se neuplatní věkové omezení 8 let obsažené v § 37 odst. 1 školského zákona. Tento odklad tak lze po splnění zákonných podmínek povolit i žákovi, kterému již byl povolen standardní odklad povinné školní docházky dle § 37 odst. 1 školského zákona.
Právní předpis:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Materiály aTre:

Rukověť MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ (Program)
Rukověť základní školy (Publikace)


Datum odpovědi 1. 10. 2012
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.