Header Adresa

Úplata za předškolní vzdělávání

Dotaz:

Dítě je narozené 1. 9. 2005 a má zaplacené školné. U zápisu bylo toto dítě přijato do ZŠ. Rodiče požadují vrácení školného za celý rok. Máme toto školné vracet? Jakým právním předpisem se máme řídit?
Odpověď:

Rodiče se mylně domnívají, že když bylo jejich dítě přijato do ZŠ, mají nárok na vrácení "školného" z důvodu bezúplatnosti posledního ročníku vzdělávání v mateřské škole.
Bezúplatné je vzdělávání „v posledním ročníku mateřské školy“, jímž je v souladu s § 1a odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. třetí ročník a vzdělávají se v něm děti, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Vámi zmiňované dítě dosáhne 6 let věku až v příštím školním roce, tudíž není možné považovat tento školní rok za bezplatný.
Právní předpis:

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Materiály aTre:

Rukověť MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ (Program)
Rukověť mateřské školy (Publikace)
Řízení mateřské školy (Program)


Datum odpovědi 11. 5. 2011
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.