Header Adresa

Novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a novela vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby


Hlavní změny v zákoně a jejich dopad na spisovou službu škol: 
- odložení povinnosti škol (veřejnoprávních původců) používat atestovaný elektronický systém spisové služby z 1. ledna 2026 na 1. ledna 2027, 
- odložení zákazu dodávat neatestované elektronické systémy spisových služeb školám z 1. července 2024 na 1. ledna 2025, které se týká dodavatelů el. programů spisových služeb, 
- prodloužení platnosti atestu ze 2 na 3 roky, vypuštění pravidla, podle kterého pozbývá atest platnosti 1 rok po změnách atestovaných požadavků a namísto něj upravit povinnost zřizovatele potvrdit shodu systému se změněnými pravidly nebo potvrdit shodu změněného systému s platnými pravidly, ad. 
Atest osvědčuje to, že elektronický systém spisové služby splňuje požadavky vyplývající za zákona. Atestaci si mají zajistit dodavatelé služby, proces má garantovat ministerstvo vnitra.

Datum přidání: 2024-07-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.