Header Adresa

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2024/2025


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek schválil po projednání ve 25. poradě vedení MŠMT dne 25. 6. 2024 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2024/2025 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila. 
Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.

Datum přidání: 2024-07-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.