Header Adresa

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2024


V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2024. - Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2024 - Informace k vydávání Europassů k vysvědčení o maturitní zkoušce

Datum přidání: 2024-03-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.