Header Adresa

Centrum spustilo nový web věnovaný závěrečné zkoušce


V návaznosti na převedení agendy zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání byl zpřístupněn nový web závěrečné zkoušky. 

Agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem byla na Centrum pro zjišťování výsledků převedena od 1. října 2019 na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na CZVV přešla práva i povinnosti spojené s prováděním agendy zajišťování závěrečné zkoušky. Pracovníci, kteří zajišťovali přípravu jednotných zadání v rámci závěrečné zkoušky v NÚV, plní nadále své úkoly jako zaměstnanci CZVV.

Datum přidání: 2020-01-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.