Header Adresa

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - jarní období 2020


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2020. 

Viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky-5

Datum přidání: 2020-01-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.