Header Adresa

Dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách“ (dále jen „model L a H“) č. j. MSMT-20391/2019-2. 

Tímto dodatkem dochází ke zrušení a nahrazení všech doposud vydaných dodatků a prodlužuje se doba trvání pokusného ověřování o jeden rok. Důvodem prodloužení doby trvání pokusného ověřování o jeden rok je umožnit přijímání žáků do prvních ročníků ve školách zařazených do pokusného ověřování do doby, než budou ověřené komplementární obory implementovány do Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Datum přidání: 2020-01-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.