Header Adresa

Společné získání maturity i výučního listu posvětí vláda


Možnost získání maturitní zkoušky i výučního listu v jednom vzdělávacím cyklu přinese novela nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. Mezi obory vzdělání, které to umožní, patří například propojení oboru vzdělání Mechanik strojů a zařízení s oborem Strojní mechanik, oboru Gastronomie s oborem Kuchař – číšník nebo oboru Mechanik elektrotechnik s oborem Elektrikář. 
Od roku 2012 probíhá ve středních školách pokusné ověřování stupňovitého modelu ukončování vzdělávání v oborech středního odborného vzdělání, který umožňuje žákům 3. ročníků získat výuční list a ve 4. ročníku maturitní zkoušku. V současné době je do pokusného ověřování zapojeno 63 středních škol. 
Novela nařízení vlády stanoví obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Znamená to, že žáci, kteří zahájí studium ve vybraném oboru vzdělání z maturitní zkouškou kategorie L0, mohou mít toto studium doplněno o příbuzný obor vzdělání s výučním listem kategorie H. Například žáci oboru vzdělání Autotronik, budou moci ve třetím roce získat výuční list oboru vzdělání Autoelektrikář nebo žáci oboru vzdělání Mechanik seřizovač výuční list oboru vzdělání Obráběč kovů 

OP VVV podpoří střední a vyšší odborné školy šablonami za více než 1,3 miliardy korun 
Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ukončil příjem žádostí do výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II a zahájil proces jejich hodnocení a vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předloženo bylo přes tisíc žádostí v součtu za více než 1,3 miliardy korun, což je o půl miliardy více než v rámci první vlny šablon. 
Původní alokace na výzvu byla Řídicím orgánem OP VVV navíc kvůli velkému zájmu zvýšena o 320 mil. korun. 
 Šablony představují unikátní nástroj, který v Evropské unii široce implementuje právě Česká republika, díky němuž se dostává cílená podpora přímo do škol, a to bez zprostředkovatelů. Evropská komise pravidelně oceňuje tento přístup Řídicího orgánu OP VVV. 
Šablony pro SŠ a VOŠ II umožňují školám získat podporu na širokou škálu aktivit. Nejčastěji volenou šablonou je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na cizí jazyky a osobnostně sociální rozvoj. Oproti první vlně šablon stoupl zájem o personální podporu, nejvíce o školního kariérového poradce. Střední a vyšší odborné školy díky tomu mohou zkvalitňovat výuku, více ji provázat s praxí i zajistit lepší uplatnitelnost svých absolventů.....

Datum přidání: 2020-01-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.