Header Adresa

Účast na stávce


Účast zaměstnance na stávce je výkonem práva vyplývajícího z čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Za účelem realizace tohoto práva má zaměstnanec nárok na pracovní volno bez náhrady platu. Účast na stávce tedy je právními normami nespecifikovanou jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance (§ 199 odst. 1 ) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce). 
Zaměstnavatel může zaměstnancům uložit, aby v dalších dnech týdne následujících po stávce vykonali hodiny přímé pedagogické činnosti nad pravidelný rozvrh výuky. V takovém případě však půjde o nadúvazkové hodiny, neboť překážka v práci – účast na stávce je dobou, která se považuje za výkon práce (§ 348 odst. 1 písm. a) zákoníku práce). Rozsah výuky neodučený zaměstnancem z důvodu jeho účasti na stávce se tedy pro posouzení výkonu nadúvazkových hodin bude považovat za splněný (§ 23 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o pedagogických pracovnících). Zaměstnanci proto z důvodu výkonu hodin přímé pedagogické činnosti nad jejich pravidelný rozvrh vznikne nárok na příplatek v souladu s § 132 zákoníku práce. 
Pro úplnost dodávám, že zaměstnavatel je oprávněn nařídit pedagogovi výkon 4 nadúvazkových hodin v týdnu (§ 23 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících). 
Mgr. Martin Kaplán právník ČMOS PŠ

Datum přidání: 2019-12-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.