Header Adresa

Aktualizované dokumenty - metodika hodnocení projektů v rámci programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2020


MŠMT informuje o tom, že byla změněna výzva na rok 2020 v části týkající se označování dokladů. Konkrétně se jedná o odstavec 6.9 Výzvy, ze kterého byla vypuštěna věta „Doklady prokazující čerpání dotace musí být označeny číslem rozhodnutí o poskytnutí dotace“. 

Dále byla provedena změna v metodice hodnocení projektů na rok 2020, která se však týká pouze programu č. 1. 

TEMATICKÁ ZPRÁVA - ROZVOJ JAZYKOVÉ GRAMOTNOSTI NA ZŠ A SŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ a na zjišťování dosažené úrovně jazykové gramotnosti žáků na 1. stupni ZŠ ve školním roce 2018/2019. 

TEMATICKÁ ZPRÁVA - ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI NA ZŠ A SŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na míru podpory, rozvoj a dosaženou úroveň žáků v přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2018/2019. 

Dopis ministra 

Shrnutí klíčových principů, na nichž je postaveno financování nepedagogické práce

Datum přidání: 2019-10-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.