Header Adresa

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 6/2019


Část oznamovací
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
- Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2019
- Oznámení o zrušení informace o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy

Datum přidání: 2019-10-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.