Header Adresa

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


(účinnost od 1. ledna 2020)

Rozsáhlou novelou projde od ledna 2020 vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Výčet změn by byl velmi rozsáhlý, nejlépe je uvidíte přímo ve vyhlášce s vyznačenými změnami a výkladem.

Nejdůležitější změny

§ 3
Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

§ 5
Asistent pedagoga

§ 10
Podrobnosti k poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou

§ 11
Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně

§ 15
Doporučení

§ 16
Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně

§ 17
Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

§ 18
Podpora organizace vzdělávání

§ 19
Pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona

§ 20
Zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona

§ 22
Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální

§ 23
Přezkoumání podmínek

§ 24
Organizace vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona

§ 25
Počty žáků

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. – novela
Přehled podpůrných opatření

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. – novela
Individuální vzdělávací plán

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. – zrušuje se
Plán pedagogické podpory (PLPP)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. – novela
Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení

Čl. II
Přechodná ustanovení

Datum přidání: 2019-10-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.