Header Adresa

Analýza výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky – podzim 2019


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo statistickou analýzu výsledků didaktických testů v podzimním zkušebním období 2019. 
Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se: 
- počtu přihlášených a konajících; 
- struktury žáků konajících didaktické testy podle typu termínu; 
- výsledků didaktických testů z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka v časové řadě (čistá neúspěšnost, průměrný procentní skór). 

TEMATICKÁ ZPRÁVA - ROZVOJ JAZYKOVÉ GRAMOTNOSTI NA ZŠ A SŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ a na zjišťování dosažené úrovně jazykové gramotnosti žáků na 1. stupni ZŠ ve školním roce 2018/2019.

Datum přidání: 2019-09-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.