Header Adresa

Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2010 (Gesce ÚIV)

V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústav pro informace ve vzdělávání vzory formulářů výkazů.
Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení podle uvedené vyhlášky.
V případě potřeby poskytne metodickou pomoc školám a školským zařízením zřízeným obcí nebo svazkem obcí příslušný odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností, školám a školským zařízením zřízeným krajem, registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou příslušný odbor školství krajského úřadu, v Praze odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy, školám a školským zařízením zřízeným MŠMT nebo jiným ústředním orgánem státní správy přímo Ústav pro informace ve vzdělávání. Bližší informace včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu a aktuální zprávy ke statistickým zjišťováním lze získat na internetové adrese http://www.uiv.cz.
Přehled výkazů, jejichž sběr proběhne podle § 28, odst. 5 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, naleznete v příloze.

Datum přidání: 2010-05-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.