Header Adresa

Pravidla pro hodnocení výkonu činnosti ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení řízených příslušným odborem MŠMT


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Pravidla pro hodnocení výkonu činnosti ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení vykonávajících činnost v oblasti speciálního vzdělávání, v zařízeních vykonávajících činnost v oblasti ústavní a ochranné výchovy, pro preventivně výchovnou péči řízených příslušným odborem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-16186/2019-1.

Datum přidání: 2019-09-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.