Header Adresa

Metodické materiály MŠMT k novému způsobu financování regionálního školství od 1. ledna 2020


Školy a školská zařízení jsou do 31. prosince 2019 financovány ze státního rozpočtu podle původního ustanovení školského zákona. 1. ledna 2020 začíná platit novela školského zákona (zákon č. 101/2017 Sb.), který mění způsob financování škol. MŠMT k tomu vydalo metodické materiály (opravená verze 2).

Jedná se o: 
Normativy pro stanovení limitu počtu nepedagogických zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ, KON a VOŠ zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí 
Metodika stanovení PHmax pro předškolní vzdělávání 
Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání 
Metodika stanovení PHmax pro školní družiny 
Metodické doporučení jednotného postupu při výpočtu PHmax pro střední vzdělávání

Datum přidání: 2019-08-26

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.