Header Adresa

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - podzimní období 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2019. Zároveň také zveřejňuje seznam všech spádových škol, ve kterých se didaktické testy a písemné práce budou realizovat. 


Přílohy: 
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2019, Praha 16. července 2019 čj. MSMT-23947/2019-1 

Příloha 1 až 7 JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ – PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2019 

Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2019 

SEZNAM SPÁDOVÝCH ŠKOL - PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019 – PODZIM

Datum přidání: 2019-07-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.