Header Adresa

Informace k přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2019


Všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit k maturitní zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu v podzimním zkušebním období 2019, musejí odevzdat přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do 25. června 2019. Bianco formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol, případně je možné jej stáhnout zde. Ředitelé škol mají možnost žákům poskytnout i předvyplněný formulář přihlášky. Při přihlašování k opravné nebo náhradní zkoušce si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu. Přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal. 

Pokud žák nebyl na jaře „připuštěn k maturitě“, ale úspěšně napsal písemnou práci z českého jazyka nebo z cizího jazyka v rámci společné části maturitní zkoušky, k této dílčí zkoušce se hlásí, ale již ji nekoná. 

Žák, který žádá o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, nesmí zapomenout odevzdat s přihláškou i platné doporučení školského poradenského zařízení. Poté, co žák předá vyplněnou přihlášku řediteli školy, dojde ze strany školy k zápisu údajů do centrálního registru a ředitel školy nejpozději 3. července 2019 předá všem přihlášeným žákům Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu. Případné nesrovnalosti žák musí neprodleně nahlásit řediteli školy.

Datum přidání: 2019-06-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.