Header Adresa

Aktualizované přílohy Metodického doporučení ­ č. j. MŠMT 21291/2010-28 Alkohol, Návykové látky, Tabák

Aktualizované přílohy Metodického doporučení ­ č. j. MŠMT 21291/2010-28 Alkohol, Návykové látky, Tabák 


K aktualizaci příloh bylo přistoupeno z důvodu vymezení aktuální terminologie a doplnění chybějících oblastí, které v původní verzi nebyly zpracovány (např. doplnění o aktuální kontakty a odkazy na doporučenou literaturu, o aktuální legislativní ukotvení problematiky apod.). 

Příloha č. 1 Návykové látky 
Příloha č. 4 Alkohol 
Příloha č. 13 Tabák 

V roce 2019 bude aktualizována: 
Příloha č. 6 Školní šikanování 
Příloha č. 8 Homofobie 
Příloha č. 9 Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

Datum přidání: 2019-05-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.