Header Adresa

Zveřejnění zadání didaktického testu Matematika+


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání výběrové zkoušky Matematika+ v jarním zkušebním období 2019. 
Výsledky zkoušky budou žákům zpřístupněny elektronicky ve formě výpisu výsledku didaktického testu 20. května 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka. V tentýž den bude na www.novamaturita.cz uveřejněn klíč správných řešení. 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání upozorňuje, že informace ze zdrojů mimo oficiální portály www.novamaturita.cz, www.cermat.cz a FB profil Udělám maturitu, mohou být nepřesné, neúplné a zavádějící. Jediným oficiálním zdrojem správných a pravdivých informací či uveřejněných zadání zkoušek mohou být pouze výše zmíněné informační a komunikační kanály.

Datum přidání: 2019-05-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.