Header Adresa

Publikační kalendář zveřejnění výsledků jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2019


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání bude publikovat statistické analýzy a předběžné souhrnné výsledky dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky po ukončení zpracování jejich výsledků a předání výsledků ředitelům škol. Souhrnné výsledky celé maturitní zkoušky budou zveřejněny po skončení období určeného pro přezkumná řízení podle § 82 školského zákona.  

15. května 2019 – zveřejnění klíčů správných řešení didaktických testů společné části maturitní zkoušky  
24. května 2019 – zveřejnění analýzy předběžných souhrnných výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky  
do 20. června 2019 – zveřejnění analýzy předběžných souhrnných výsledků písemných prací společné části maturitní zkoušky  
do 30. června 2019 – zveřejnění analýzy předběžných souhrnných výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky  
do 31. července 2019 – zveřejnění anonymizovaných dat, agregovaných dat a grafických interpretací dat na portálu s výsledky evaluačních projektů (https://vysledky.cermat.cz/)  
do 31. srpna 2019 – zveřejnění analýzy souhrnných výsledků maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019  
do 31. srpna 2019 – poskytnutí školních zpráv ředitelům škol a krajských zpráv krajským úřadům  
do 31. srpna 2019 – zveřejnění hodnotící zprávy výběrové zkoušky Matematika+

Datum přidání: 2019-05-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.