Header Adresa

Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodické doporučení jako podporu mateřským školám v situaci, kdy zákonný zástupce oznámí, že se rozhodl plnit povinné předškolní vzdělávání svého dítěte formou individuálního vzdělávání.

Datum přidání: 2019-04-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.