Header Adresa

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů


Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie (Nařízení EU a Směrnici EU), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. 

Tento zákon upravuje
a) zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
b) zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, 
c) zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky, 
d) další zpracování osobních údajů, které mají být nebo jsou zařazeny do evidence nebo jejichž zpracování probíhá zcela nebo částečně automatizovaně, nejde-li o zpracování osobních údajů fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo domácích činností, a 
e) postavení a pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen "Úřad"). 

Zvlášť upozorňujeme na § 7 
Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů 
Dítě nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo jemu dovršením patnáctého roku věku.

Datum přidání: 2019-04-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.