Header Adresa

Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací


Proč je tento zákon vydán? 
Tento zákon je naplněním směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (směrnice WMAA). 

Současná legislativa 
Problematiku řeší zákon 365/2000 o informačních systémech veřejné správy:  
povinnost přístupnosti zveřejňovaných informací,  
vztahuje se (nejen) na internetové stránky a zveřejňované informace  
za splnění se považuje naplnění pravidel ve vyhlášce č. 64/2008 o přístupnosti 

Co řeší nový zákon č. 99/2019 Sb. 
Zákon řeší základní povinnosti přístupnosti:  
pro internetové stránky (a veřejné informační systémy),  
pro dokumenty (zejména jako obsah),  
pro mobilní aplikace. 

Proč se problematika dotýká škol? 
Školy a školská zařízení jsou vyjmenovány mezi povinnými subjekty (§ 3 zákona). Škola je povinným subjektem, pouze jde-li o obsah internetových stránek, který je škola povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Co musí škola učinit 
Škola musí zajistit, aby jí spravované internetové stránky byly přístupné, a to tím, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními, tedy:  
brát v úvahu, že uživateli budou i osoby se zdravotním postižením (OZP)  
obsah a přístupy nastavit tak, abychom nediskriminovali,  
dodržovat technologickou neutralitu,  
při technických řešení dbát na jejich přístupnost,  
zajistit přístupnost dokumentů a  
informovat o právech a povinnostech.

Datum přidání: 2019-04-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.