Header Adresa

Akční plán realizace národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 202


AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2021 

Obsah: 
1 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027 
2 Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2021 
2.1 Hlavní priority pilíře SYSTÉM 
2.1.1 Klíčové aktivity a opatření nezbytná pro plnění priorit pilíře SYSTÉM 
2.2 Hlavní priority pilíře KOORDINACE 
2.2.1 Klíčové aktivity a opatření nezbytná pro plnění priorit pilíře KOORDINACE 
2.3 Hlavní priority pilíře LEGISLATIVA 
2.3.1 Klíčové aktivity a opatření nezbytná pro plnění priorit pilíře LEGISLATIVA 
2.4 Hlavní priority pilíře VZDĚLÁVÁNÍ 
2.4.1 Klíčové aktivity a opatření nezbytná pro plnění priorit pilíře VZDĚLÁVÁNÍ 
2.5 Hlavní priority pilíře FINANCOVÁNÍ 
2.5.1 Klíčové aktivity a opatření nezbytná pro plnění priorit pilíře FINANCOVÁNÍ 
2.6 Hlavní priority pilíře MONITORING, HODNOCENÍ, VÝZKUM 
2.6.1 Klíčové aktivity a opatření pro pilíř MONITORING, HODNOCENÍ, VÝZKUM 
2.7 Seznam zkratek

Datum přidání: 2019-04-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.