Header Adresa

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027


Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Dne 8. března 2019 byla schválena Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021. 

NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2027 
Obsah: 
Preambule 
1 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 
2 Základní východiska 
3 Principy strategie 
4 Cíle strategie 
5 Pilíře politiky primární prevence rizikového chování a priority 
5.1 Systém 
5.2 Koordinace 
5.2.1 Horizontální úroveň koordinace v rámci ČR 
5.2.2 Vertikální úroveň koordinace v rámci ČR 
5.3 Legislativa 
5.4 Vzdělávání 
5.5 Financování 
5.5.1 Financování z rozpočtu MŠMT 
5.5.2 Financování z rozpočtů ostatních resortů 
5.5.3 Financování z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení 
5.5.4 Financování ze strukturálních fondů EU 
5.6 Evaluace (monitoring, hodnocení, výzkum) 
6 Akční plány realizace Národní strategie 2019-2027 
7 Příloha č. 1 SWOT analýza 
8 Seznam zkratek 
9 Seznam použité literatury a zdrojů

Datum přidání: 2019-04-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.