Header Adresa

Návrh novely nařízení vlády č. 123/2018 Sb.


MŠMT: Návrh nařízení vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá návrh novely nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, kterým se stanoví pro základní školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, speciální školy a střední školy oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga a speciálního pedagoga-logopeda financovaný ze státního rozpočtu. Počet financovaných hodin se odvíjí od počtu a druhu zdravotního znevýhodnění žáků vzdělávajících se v dané třídě v závislosti na týdenním počtu hodin příslušného rámcového vzdělávacího programu.

Datum přidání: 2019-04-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.