Header Adresa

Návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb.


MŠMT: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Upravuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga, upravuje pravidla pro snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy v souladu s parametry reformy financování regionálního školství.

Datum přidání: 2019-04-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.